Bình lưu điện UPS (YH)

  •  Khi có điện lưới trong dải điện áp từ 175V – 240V thì máy UPS sẽ tự động nối điện lưới cho   mô-tơ cửa hoạt động và nạp điện cho bình ắc-quy.
  •  Khi điện lưới mất hoặc bị sụt áp xuống dưới 170V máy sẽ tự chuyển mạch cho cửa dùng nguồn điện phát ra từ máy.
  •  Thời gian lưu điện: 32 giờ sau khi mất điện vẫn mở hoặc đóng được nhiều lần.
  •  Thời gian lưu điện chờ nêu trên đạt được khi bình ắc-quy đã được nạp đầy và có nuôi bộ nhận điều khiển từ xa.
  •  Sử dụng cho Motor cửa cuốn có sức nâng: ≤ 400 kg.