Bình lưu điện UPS (IQ)

Với những tính năng tối ưu để bảo vệ motor cửa cuốn tốt nhất:
– Khi có điện lưới từ 170V – 220 V máy sẽ tự động nối điện lưới cho motor và nạp bình ắc quy.
– Khi mất điện lưới hoặc bị sụt áp dưới 170V, UPS sẽ tự chuyển đổi từ bình ắc quy 24V ( DC) lên 220V (AC) cung cấp cho motor cửa cuốn hoạt động. Thời gian lưu điện từ 38 giờ – 82 giờ tùy theo Model UPS.
– Thời gian lưu điện trên được tính từ khi mất điện đến khi mở cửa, và chỉ đạt được khi bình ắc quy mới và được nạp đầy.