Vách mặt dựng nhôm cao cấp hệ Stick

  •  Khả năng tạo hình linh hoạt cho bề mặt, như gấp khúc, lượn sóng, uốn con
  •  Linh động trong việc thi công và cung ứng vật liệu
  •  Khả năng cách âm, cách nhiệt cao
  •  Đáp ứng yêu cầu cao về mặt kỹ thuật