Tay nắm cửa kính phòng tắm

Tay nắm cửa kính phòng tắm là một bộ phận phụ kiện quan trọng của cửa kính phòng tắm. Nhờ có tay nắm cửa kính phòng tắm mà chúng ta có thể đóng mở cửa một cách dễ dàng hơn, đồng thời tăng độ thẩm mỹ của sản phẩm.