Mô tơ Đài Loan đồng bộ cao cấp MS : XF 1000 A

  • Nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan ( Made in Taiwan )
  • Sức nâng danh định 1000 kg
Danh mục: