Lan can kính âm sàn

  • Kính Temper 10mm,12mm, 15 mm phôi kính
  • Chiều cao mặt bậc lên đỉnh tay vịn 900mm
  • Khoảng dài tối đa của mỗi tấm kính lên đến 4880 mm một tấm
  • Tay vịn tròn hoặc vuông D65mm xẻ rãnh âm kính hoặc bắt pass inox kẹp hông
  • Khoảng cách pát trên 1 tấm kính từ 800-1500mm.
  • Kính âm vào sàn 50mm – 70mm
  • Vật tư phụ: nêm kính, ron keo chống vỡ kính …
Danh mục: