Cabin tắm cửa lùa 10×30

  • Tiết kiệm diện tích, không hề vướng, trật như cabin phòng tắm kính mở quay
  • Vách kính được làm cửa trượt đẩy nhẹ nhàng, dễ dàng sử dụng
  • Vệ sinh dễ dàng, bảo dưỡng thay thế nhanh chóng
Danh mục: